Trygge voksne

Våre trygge voksne er gode støttespillere i prosjektet. Dette er personer som gir støtte til både deltakere og aktivitetsguider, og er svært viktige i miljøet.

Dette er voksne frivillige som sammen med aktivitetsguidene deltar på fellesaktiviteter, kjører, handler, lager mat og organiserer aktiviteter. Disse bidrar inn i arbeidet med omsorg, kompetanse og livserfaring.

Ønsker du å gjøre noe meningsfylt, bety noe, og gjøre en forskjell for andre som en trygg voksen? Ta kontakt med oss.