Rocket Man
Øvre Eiker.

Rocket-Man skal jobbe for å skape et trygt og inkluderende miljø for barn og unge i alderen 12 til 18 år. Her vil de få en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring.

Elton John-klassikeren “Rocket Man” setter ord på hvordan mange ungdommer har det. De er tilsynelatende velfungerende, men sliter med å passe inn. Og mange føler seg så utenfor, at de må ty til rusmidler for å takle hverdagen.

Jens Lunde Tusvik var en sånn gutt. Han smilte mye, var aktiv i idrettslaget og fungerte som veileder for andre. Men på innsiden var ting komplisert. Jens rotet seg bort i rus, tok en ufrivillig overdose, og døde i en alder av 21 år.

Foreldrene til Jens ønsket å snu sønnens død til noe positivt, og startet derfor Rocket-Man ­– et prosjekt oppkalt etter Jens’ favorittsang. Prosjektet fokuserer på å fange opp barn og unge som faller utenfor, som sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det.

Rocket Man Øvre Eiker

Rocket-Man, et prosjekt av ungdom for ungdom

Prosjektet skal drive aktivt forebyggende arbeid for å forhindre utenforskap blant barn og unge i alderen 12 til 18 år. Rocket-Man skal hver dag jobbe aktivt for å skape en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring. Våre barn og unge skal kjenne at her kan de være seg selv, her blir de verdsatt som den de er, og her får de utfoldelse og aktivitet.

TRYGGHET, TILHØRIGHET, MESTRING, er våre tre grunnverdier, og de er sterkt forankret i alle våre samarbeidspartnere. I tett samarbeid med idrettslagene, kommunen og skolene er vår ambisjon å ha 20 barn og unge involvert i prosjektet til enhver tid. Våre barn og unge følges tett opp av sin aktivitetsguide. Aktivitetsguiden er en trygg voksenperson som initierer ulike former for aktivitet, men vel så viktig også muligheten for en fortrolig samtale, en liten oppfølgende sms, eller en high five når det trengs. Vårt mål er å engasjere 20 aktivitetsguider. I tillegg til guidene vil Rocket-Man Øvre Eiker også bestå av 10 trygge voksene med ulike kompetanse som vil fungere som en mentor for aktivitetsguidene.

Målsetningen er å ansette en prosjektleder ansatt i Hokksund Idrettslag til å drifte prosjektet. Prosjektlederen vil ha tett dialog med utvidet frivillig arbeidsgruppe med hensikt å utvikle prosjektet best mulig for barn, unge og øvrig samfunn i Øvre Eiker kommune.

Ønsker du eller noen du kjenner å bidra som aktivitetsguide, trygg voksen eller utvidet frivillig i vår arbeidsgruppe? Send gjerne en epost til ola@partumeiendom.no

Kontaktpersoner

Ola Kvale

Ingeborg Gjone Kvale

Finn Erik Johannessen

Rune Dokken

Tlf. 90 97 35 67

rune@rocket-man.no

Aktuelt

Finansielle samarbeidspartnere

Andre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere