Rocket-Man er et prosjekt for ungdom. Vi har et særlig fokus på å fange opp unge mennesker som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det.

I Rocket-Man jobber vi hver dag for å skape en arena og et miljø med fokus på trygghet, mestring og inkludering. Vi må gang på gang la de unge kjenne at her kan jeg være meg selv, her er jeg verdsatt som den jeg er, her kan jeg få til noe, her får jeg kicket.

ROCKET-MAN
drevet av ungdom for ungdom

I EIDANGER IDRETTSLAG HAR VI I MANGE ÅR JOBBET MED INKLUDERING AV MENNESKER SOM PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE STREVER MED LIVET SITT.

JENS

Jens Lunde Tusvik var en av ildsjelene i idrettslaget, han bidro som aktivitets-leder og mentor i mye av dette arbeidet. Men han hadde også utfordringer med rus. I januar 2020 fikk vi den triste beskjeden om at Jens var gått bort. Han tråkket feil og tok en ufrivillig overdose bare 21 år gammel. Dette førte til at vi i idrettslaget sammen med foreldrene til Jens, jobbet frem prosjektet Rocket-Man. Prosjektet skal forebygge at unge mennesker havner utenfor, får vanske-ligheter med rus eller på annen måte får en vanskelig ungdomstid.

ROCKET-MAN

«Rocketman» av Elton John var favorittlåta til Jens. Den beskriver han og mange andre unge veldig godt.
«I miss the earth so much. I`m not the man they think I am at home. I am a Rocket Man burning out his fuse up here alone»

Vi i Rocket-Man jobber for å skape en arena, et miljø med fokus på trygghet, mestring og inkludering. Vi må gang på gang la de unge i prosjektet kjenne på at her kan jeg være meg selv, her er jeg verdsatt som den jeg er, her kan jeg få til noe, her får jeg kicket. Det kan være på terrengsykkel, i klatreveggen, på kajakk- tur, eller i andre aktiviteter. Det viktigste er at de skal få kjenne livsmestring sammen med andre ungdommer.

Rocket-Man er for unge helt ned i
12-årsalderen. Hver deltaker får en egen aktivitetsguide. Dette skal være en «storebror», «storesøster», en god venn som holder kontakt med deg. En du kan prate med, en som passer litt ekstra på, kan bidra med at du tar gode valg og som tar deg med på ulike morsomme og spennende aktiviteter.

Det er mange rakett gutter- og jenter der ute vi ønsker å fortøye. De trenger en arena hvor de trives, kjenner trygg-het og mestring, Rocket-Man skal være denne arenaen.

Et prosjektet drevet av ungdom for ungdom.