Rocket Man
Luster.

Rocket-Man skal jobbe for å skape et trygt og inkluderende miljø for barn og unge i alderen 12 til 18 år. Her vil de få en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring.

Elton John-klassikeren “Rocket Man” setter ord på hvordan mange ungdommer har det. De er tilsynelatende velfungerende, men sliter med å passe inn. Og mange føler seg så utenfor, at de må ty til rusmidler for å takle hverdagen.

Jens Lunde Tusvik var en sånn gutt. Han smilte mye, var aktiv i idrettslaget og fungerte som veileder for andre. Men på innsiden var ting komplisert. Jens rotet seg bort i rus, tok en ufrivillig overdose, og døde i en alder av 21 år.

Foreldrene til Jens ønsket å snu sønnens død til noe positivt, og startet derfor Rocket-Man ­– et prosjekt oppkalt etter Jens’ favorittsang. Prosjektet fokuserer på å fange opp barn og unge som faller utenfor, som sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det.

Rocket Man Luster

Rocket-Man, et prosjekt av ungdom for ungdom

Prosjektet skal drive aktivt forebyggende arbeid for å forhindre utenforskap blant barn og unge i alderen 12 til 18 år. Rocket-Man skal hver dag jobbe aktivt for å skape en arena, et miljø og et aktivitetstilbud som fremmer trygghet, tilhørighet, inkludering og mestring. Våre barn og unge skal kjenne at her kan de være seg selv, her blir de verdsatt som den de er, og her får de utfoldelse og aktivitet.

Ønsker du eller noen du kjenner å bidra som aktivitetsguide, trygg voksen eller utvidet frivillig i vår arbeidsgruppe? Send gjerne en epost til ingrid@rocket-man.no

Kontaktpersoner

Ingrid Mork Nygård

Prosjektleder

ingrid@rocket-man.no