Velkommen til Rocket-Man

RocketMan et arbeid som retter seg mot ungdom fra 13 år med rus utfordringer. Ungdommen skal ikke styres, men gis et knallbra alternativ til rus. . En arena for inkludering, mestring, kameratskap, en plass de ønsker å være og kjenner de har en verdi.

Eidanger idrettslag har i mange år jobbet med rusproblematikk, men da i veldig stor grad rettet mot ettervern av voksne tidligere rusmiddelavhengige. “Prosjektet heter gøy fritid for alle”

Vi så etterhvert at at det å ha noe å gå til, det å få et ansvar og ikke minst et rusfritt miljø og nye venner kunne være gull verdt i jobben med å bli rusfri. I januar 2019 startet vi opp “sykkelkollektivet” et sykkelverksted der du kan jobbe å få arbeidstrening selv om du er i aktiv rus. Både Gøy fritid og Sykkelkollkektivet er prosjekter som lever i beste velgående.

Men vi ønsket å gå videre å jobbe også mer med forebyggende arbeid, rettet mot unge helt ned i 13-14 års alderen. Komme tidlig inn i ruskarrieren, eller aller helst før hos utsatte ungdom.

Arbeidet startet så smått høsten 2019.

På nyåret 2020 fikk vi den triste beskjeden om at Jens var gått bort, Jens var en av ildsjelene i idrettslaget, men hadde også utfordringer med rus, han tråkket feil og tok en ufrivillig overdose bare 21 år gammel.. Dette satte fart i arbeidet og sammen med foreldrene til Jens har vi nå jobbet frem prosjektet RocketMan

Rocketman av Elton John var favoritt låta til Jens, den beskriver han og mange andre unge veldig godt.

«I miss the earth so much. I`m not the man they think I am at home. I am a Rocket Man burning out his fuse up here alone»

Det er mange rakett gutter og jenter der ute vi ønsker å fortøye..

Dette er ikke et prosjekt hvor vi snakke om og jobbe mye med rus, nesten tvert om.. Vi skal skape en arene, et miljø et nettverk som er så bra, så inkluderende og så fristende at ungdommen vil se på det som et godt alternativ til rusmiljøet..

Vi må ha fokus på trygghet, mestring og inkludering, dette er områder som ofte mangler når rusen blir løsningen..

Men rusen kan være en fantastisk flukt, et pusterom og kanskje den eneste plassen noen klarer å senke skuldrene, glemme tunge tanker, det også være det kicket noen trenger.. Vi må gang på gang la de unge i prosjektet kjenne på at her kan jeg være meg sjøl, her er jeg verdsatt som den jeg er, her kan jeg få til noe, her får jeg kicket… det kan være på sykkel, i klatreveggen eller andre plasser.

Målet og ønsket vårt er at sakte men sikkert skal deltagerne kjenne at det er gode alternativer utenfor rusen. Det er arenaer hvor en kan føle seg trygg og bli respektert.

RocketMan skal være denne arenaen